Kurs for bestilling

Tema for kursene er atferdsvansker hos barn og unge med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. Kursene tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad og beskriver konkrete verktøy og mange eksempler som det er lett å kjenne seg igjen i. Kursene beskriver også Kontekstmodellen trinn for trinn.

Kursene bygger på boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne (Holland 2013). Boka bygger på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder som MST (Multisystemisk terapi), PMTO (Parent Management training) og De utrolige årene (Webster Stratton). Dette er metoder som brukes innen Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og Bufetat. I de senere årene har også deler av denne kunnskapen blitt tatt i bruk i PP-tjenesten, barnevernet, helsestasjoner og skoler. Kursene har som mål og bidra til at denne kunnskapen når ut til større deler av praksisfeltet.

Kursene vil passe for barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen, lærere, spesialpedagoger, rådgivere i PPT og barnevern, ansatte ved boliger og institusjoner og de som jobber med fosterhjem for barn og ungdom. Kurset passer også for de som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Kursene er modulbasert og tilbys som endagsseminar eller to dags seminar, alternativt halve dager, dag eller kveld.

Kursinnhold

Modul 1 (Varighet 3 timer)

 • Atferdsvansker hos barn og unge, begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
 • Hvordan forstår vi atferdsvansker?
 • Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
 • Kartlegging av atferd Analyse av atferdsproblemer.
 • Systemanalyse som basis for alle tiltak
 • Fra analyse til tiltak.
 • Fokus på hva bevisste voksne kan få gjort noe med
 • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning og systemisk veiledning

Modul 2 (Varighet 3 timer)

 • Bevisste voksne.
 • Relasjon mellom voksne og barn
 • Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne
 • Hvordan kartlegge varme og kontroll
 • Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
 • Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger.

Modul 3 (Varighet 3 timer)

 • Kort tilbakeblikk på kurs Modul 1 og 2 med vekt på de voksnes rolle
 • Litt mer om håndfaste belønninger
 • Hvordan forebygge konflikter ved bevisst bruk av gode beskjeder og god kommunikasjon?
 • Hvordan stoppe konflikter på lavt nivå – før de eskalerer og ender i maktkamp.

Modul 4 (Varighet 3 timer)

 • Litt om sosial kompetanse og ulike programmer
 • Hvordan sette grenser på en god måte
 • Naturlige og logiske konsekvenser

Ønsker du å bestille et kurs?

Du er i godt selskap

Kontekstmodellen er i bruk rundt omkring i hele Norge

Flere hundre ansatte i
bruker Kontekstmodellen. Her er noe av hva de har å si;

Både som pedagog og forelder har dette kurset vært en berikelse for meg. Har flere ganger tenkt at jeg gjerne skulle hatt deg med både på jobb og hjem :). Mange gode redskaper som jeg vil bruke videre i mitt arbeid som pedagog og i min streben etter å være en god forelder.

Dette var relevant- ”spot- on”- i forhold til egen jobbhverdag i barnehagen. Anbefaler sterkt at flere hos oss får dette på fremtidige kurs.

En levende måte å formidle på som skaper engasjement! Dette er noe man kan overføre til egen praksis umiddelbart.

Fantastisk kurs og kursholder som virkelig har gitt gode verktøy til videre jobbing i mobilt ressursteam. Tusen takk!

Levende formidling som treffer noe i alle faggrupper! Godt å ha som felles utgangspunkt for å jobbe videre med ulike faggrupper. Du byr på deg selv med alvor, humor og kunnskap. Heier på Kontekstmodellen!