Modellen bygger på den analytiske prosessen i MST (Multisystemisk terapi. Henggeler mfl. 2000), men er både innholdsmessig og språklig forenklet, og den er tilpasset en bredere brukergruppe.

Kontekstmodellen er et konkret verktøy som trinnvis beskriver hvordan man kan gå frem for å finne ut hva man skal gjøre for å løse konkrete problemstillinger. På denne måten kan Kontekstmodellen fungere som en veiviser i arbeidet, ved at man trinn for trinn beskriver problemet, bestemmer mål for arbeidet, analyserer problemet og velger tiltak. Alle som ønsker å jobbe målrettet med problemløsning og veiledning, vil kunne ha nytte av denne modellen.

«Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne»

HANNE HOLLAND, GYLENDAL AKADEMISK 2013

Boka tilbyr en praktisk tilnærming til arbeid med atferdsvansker hos barn og unge. Boka beskriver Kontekstmodellen, en 10-trinns modell for målrettet arbeid med konkrete problemstillinger. Boka vektlegger betydningen av at voksne kommuniserer og samhandler godt med barn, at de har kunnskap om det de driver med, og reflekterer over hvorfor de gjør som de gjør. Barn og unge med atferdsvansker har behov for å møte bevisste voksne fordi varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne.

Boka retter seg primært mot pedagoger og spesialpedagoger i barnehage og skole, samt ansatte i barnevern og PPT. Boka er i dag inne på pensum på flere høyskoler rundt omkring i Norge. Den er også inne på masternivå noen steder.

Du er i godt selskap

Kontekstmodellen er i bruk rundt omkring i hele Norge

Flere hundre ansatte i
bruker Kontekstmodellen. Her er noe av hva de har å si;

Både som pedagog og forelder har dette kurset vært en berikelse for meg. Har flere ganger tenkt at jeg gjerne skulle hatt deg med både på jobb og hjem :). Mange gode redskaper som jeg vil bruke videre i mitt arbeid som pedagog og i min streben etter å være en god forelder.

Dette var relevant- ”spot- on”- i forhold til egen jobbhverdag i barnehagen. Anbefaler sterkt at flere hos oss får dette på fremtidige kurs.

En levende måte å formidle på som skaper engasjement! Dette er noe man kan overføre til egen praksis umiddelbart.

Fantastisk kurs og kursholder som virkelig har gitt gode verktøy til videre jobbing i mobilt ressursteam. Tusen takk!

Levende formidling som treffer noe i alle faggrupper! Godt å ha som felles utgangspunkt for å jobbe videre med ulike faggrupper. Du byr på deg selv med alvor, humor og kunnskap. Heier på Kontekstmodellen!